Missie

De missie van Stichting Maaltijdservice De Kempen

Een gezonde maaltijd en een luisterend oor
De warme maaltijd is voor veel mensen een belangrijk moment van de dag. Bovendien is een gezonde maaltijd ook belangrijk voor het welzijn en de gezondheid van mensen. Helaas is niet iedereen meer in staat om deze maaltijd ook te bereiden. Stichting Maaltijdservice De Kempen wil deze mensen ondersteunen met het bezorgen van kwalitatief goede, betaalbare en gezonde maaltijden aan huis. Onze vrijwilligers leren de mensen goed kennen en bieden een luisterend oor als dat nodig is. Ook signaleren ze eventuele veranderingen die reden tot zorg geven en melden deze bij de afgesproken contactpersonen.

Ondersteuning, advies en waardering
Zonder onze vrijwilligers is onze dienstverlening niet mogelijk. De Stichting stelt zich dan ook ten doel om onze vrijwilligers op een zo goed mogelijke manier te ondersteunen, adviseren en te waarderen. We hebben alle aandacht voor de vrijwilligers en geven duidelijkheid en een helpende hand als dat nodig is. In ruil hiervoor bieden de vrijwilligers zekerheid en voelen zich betrokken bij de cliƫnten.

Geen winstoogmerk
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Zowel de bezorgers als het bestuur van de stichting voeren hun werkzaamheden vrijwillig uit. Eventuele financiering van de stichting komt volledig ten goede aan onze missie.