Missie

De missie van Stichting Maaltijdservice De Kempen

Een gezonde maaltijd en een luisterend oor

Een gezonde maaltijd is belangrijk voor het welzijn en de gezondheid van ouderen. Helaas is een steeds groter wordende groep kwetsbare ouderen niet meer in staat om voor zichzelf te koken. Stichting Maaltijdservice De Kempen wil hen ondersteunen met het bezorgen van betaalbare, kwalitatief goede en gezonde maaltijden aan huis. De komst van onze vrijwilligers is voor sommigen helaas het hoogtepunt van de dag. Zij leren de mensen goed kennen en bieden een luisterend oor als dat nodig is. Ook signaleren zij eventuele veranderingen die reden tot zorg geven en melden deze bij de afgesproken contactpersonen.

Ondersteuning, advies en waardering

Zonder onze vrijwilligers is onze dienstverlening niet mogelijk. De Stichting stelt zich dan ook ten doel om onze vrijwilligers op een zo goed mogelijke manier te ondersteunen, adviseren en te waarderen. We hebben alle aandacht voor de vrijwilligers en geven duidelijkheid en een helpende hand als dat nodig is. In ruil hiervoor bieden de vrijwilligers zekerheid en voelen zich betrokken bij de cliƫnten.

Geen winstoogmerk

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Zowel de bezorgers als het bestuur van de stichting voeren hun werkzaamheden vrijwillig uit. Eventuele financiering van de stichting komt volledig ten goede aan onze missie.